Wie was Artaban

 

Vrijwel iedereen kent het verhaal van de drie wijzen uit het oosten die de ster volgden. Maar er was ook nog een vierde koning, Artaban geheten. Hij zou tezamen reizen met de andere koningen. De ster zou de weg wijzen naar de geboorteplek van de koning der koningen.

Door onderweg hulp te bieden aan een mens in nood, kwam hij te laat op de ontmoetingsplaats en moest hij alleen de ster achterna reizen.

Hij bleef zijn hele leven op zoek naar zijn doel. Veel mensen ontmoette hij en hij hielp een ieder die dat nodig had.  De geschenken die hij aan de nieuwe koning wilde geven gebruikte hij om mensen te kunnen helpen.

Want ieder keer moest hij een keuze maken, zijn geschenk bewaren voor de koning der koningen of gebruiken om een medemens te redden.

 

Aan het eind van zijn leven heeft hij de koning der koningen nog steeds niet ontmoet. Maar op zijn sterfbed hoorde hij een stem die zei;Vrede zij met u, Artaban. Toen Ik honger had, hebt u Mij eten gegeven. Toen Ik naakt was, hebt u mij kleding gegeven. Toen Ik verdriet had, hebt u Mij getroost. Steeds als u dit deed voor de minsten van Mijn kinderen, hebt u dit voor Mij gedaan?

Door de weg te volgen die zijn hart hem ingaf kon hij uiteindelijk zijn koning vinden. Hij besefte dat het doel van zijn leven, de weg was geweest die hij al die tijd gegaan was.

 

Het verhaal laat zien dat tegenslagen en teleurstellingen zich ten goede kunnen keren. En hoe de kracht van het geloven in jezelf en in je eigen mogelijkheden, het leven een andere wending kan geven.

Het uiterlijke verloop van het leven, weerspiegelt de innerlijke reis van de ziel.

 

Het thema van dit verhaal is de inspiratiebron voor de naam van ons initiatief.

 

 

 

 

 

 
 
Choosing gifts for man always difficult, most especially the rolex replica man you love, your father, your husband even your boyfriend. You donĄŻt know what they want, so when you want to send breitling replica sale some gifts, you just choose at random. Why donĄŻt you buy the Rolex replica for them. Everyman love watches, especially the Rolex. rolex replica sale are one of the favored accessories of men. They serve a functional purpose as well as provide a sense of status and style. If someone wear a replica watches sale he must be viewed as a rich man. So, every man wish to own a Rolex in their dreams. As what have say, genuine rolex replica sale on the market are so expensive, I think you wonĄŻt pay your annual salary just for a gift, maybe that is not enough. For these reasons, the industry of replica watches was born.